Skip to content

LOKA 18.11 – các việc cần làm từ đây đến cuối năm (còn tiếp)

November 18, 2013

Xác định các giá trị cốt lõi

1. Xác định sứ mệnh:

– Tại sao tôi làm việc này?

– Tôi có đủ nguồn lực để hoàn thành sứ mệnh do tôi đặt ra hay không?

– Tôi sẽ theo đuổi sứ mệnh này trong thời gian bao lâu?

 

2. Xác định thông điệp để truyền thông:

– Khách hàng của tôi là ai?

– Tại sao khách hàng phải sử dụng dịch vụ và sản phẩm của tôi? hay nói cách khác, sản phẩm của tôi mang lại giá trị thiết thực nào cho khách hàng.

 

3. Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm:

– Tham khảo chuyên gia trong lĩnh vưc: ẩm thực, truyền thông, chăn nuôi và y học cổ truyền.

– Hoàn thiện quy trình chăn nuôi sạch, chất lượng theo đúng tiêu chuẩn.

– Hoàn thiện sản phẩm: bao gồm hai thể loại thực dưỡng và thưc bổ.

 

4. giới thiệu và truyền thông trong cộng đồng gần để đánh giá chất lượng sản phẩm

 

 

Advertisements

From → Làm, Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: