Skip to content

LOCA sẽ phát triển

November 8, 2013

Nghĩ lại những chặng đường của LOCA đã trải qua mới thấy mình còn yếu kém nhiều lắm. Trong đó, những yếu kếm được cho là lớn nhất bao gồm:

 

– Không giải quyết vấn đề triệt để: Khi phát hiện ra sai sót, phải triệt để tìm ra nguyên nhân và khắc phục ngay lập tức. Triệt để ở đây chính là tìm ra “nguyên nhân gốc rễ” của vấn đề. Mình chỉ giải quyết phần ngọn mà không giải quyết phần gốc, chính vì lẽ đó,  hầu như mình chỉ giải quyết về mặt vấn đề chứ không giải quyết nguyên nhân phát xuất của vấn đề đó.

– Cách thức làm việc với con người: Phải luôn xác định vấn đề LOCA toàn là người nhà, khi làm việc với người nhà, phải có cách cư xử khác, tinh tế hơn, cảm thông nhiều hơn và nghiêm khắc theo một cách khéo léo hơn. Mình nhận ra, để đưa một guồng máy vốn còn xa lạ với khác niệm “phục vụ” và “chất lượng dịch vụ” vào sự chuyên nghiệp không hề dễ dàng. Phải từng bước khắc phục điều này.

– Xây dựng văn hóa tự nhận trách nhiệm thay vì đổ lỗi cho người khác: văn hóa này mình đã vi phạm nhiều lần, thứ nhất là do không thể theo sát mọi người làm việc và chỉ tìm hiểu nguyên nhân qua thông tin thứ cấp. Việc làm đó những tưởng là giải quyết được vấn đề nhưng thực chất đều là tạo cơ hội để mọi người đổ lỗi cho nhau.

– Yếu kém lớn nhất chính là bản thân: Lựa chọn lĩnh vực không là thế mạnh của mình, mang tư duy xem trọng lợi nhuận hơn chất lượng dịch vụ, quá chủ quan dẫn tới quản lý yếu kém. Chính những điều đó làm cho LOCA phải chịu nhiều sai sót thậm chí sau hơn 1 tháng hoạt động

 

= Nhận diện rồi thì phải đề ra giải pháp cho từng vấn đề trên.

– Xem xét lại hết các sai sót trong lịch sử LOCA, phán đoán những tình huống rủi ro có thể xảy ra, nhóm các vấn đề thành một gốc và tìm ra giải pháp để giải quyết cái gốc đó. Sau đó, đào tạo huấn luyện cộng sự trước khi trao quyền và tin tưởng.

– Làm việc với con người: nhỏ nhẹ – ân cần –và kiên nhẫn.

– Tìm quản lý thay mặt để giám sát mọi hoạt động của LOCA. Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn.

– Bản thân: sáng suốt, kiên định, có hiểu biết, kiến thức và không chịu đầu hàng trước bất kì khó khăn nào.

Advertisements

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: