Skip to content

Debating: Quan điểm của một người dạy debate

December 21, 2012

Debate chưa từng được dạy trước đây tại Việt Nam. Thật ra nếu nhìn giáo dục debate tổng thể thì nó phức tạp ở chỗ: dạy tư duy phản biện cho những người chưa có thói quen sử dụng tư duy của mình trong nhiều năm học trước đó là rất khó.

Không chỉ dạy debate mà là giáo dục nói chung: không chỉ cần có khả năng truyền đạt và hiểu cái màmình đang dạy, mà quan trọng là người dạy cần phải chứa đựng giá trị của cái mà họ dạy ra ngoài. Dạy về debate không phải chỉ dạy về kỹ thuật phản biện, cách thức thuyết phục – những thứ đó kông quan trọng, mà quan trọng hơn là sự cảm thông và tôn trọng các quan điểm trái chiều, nếu người dạy cũng không có những giá trị đó thì không phải là cách bền vững.

Thà rằng mình làm ít và chất, nghĩa là quan tâm đến được từng người học, để dạy cùng nhau làm người, còn hơn là phong trào.

Advertisements

From → Luận

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: