Skip to content

Tiêu chuẩn lao động áp dụng trong ngành da giày Việt Nam (p1)

February 7, 2012
TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG – ÁP DỤNG TRONG NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm qua, chính sách đổi mới và mở cửa, chủ động hội nhập kinh tế của Đảng và Nhà nước đã mang lại những thành tựu to lớn trong sự phát triển kinh tế – xã hội nước ta, làm thay đổi căn bản hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Toàn cầu hoá kinh tế là một xu hướng khách quan tạo nhiều cơ hội phát triển cho quốc gia, cho ngành công nghiệp, trong đó có ngành Da Giầy (phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trước hết là nguồn nhân lực, tạo nhiều công ăn việc làm, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động…).

Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh và cạnh tranh, có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Một trong những thách thức lớn đối với các DN ngành Da Giầy là thực hiện “Những yêu cầu về lao động”, đáp ứng yêu cầu của các nhà nhập khẩu và thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng.

Với lợi thế hướng ra xuất khẩu, hàng năm ngành Da Giầy có đóng góp lớn cho sự phát triển xuất khẩu của cả nước, năm 2003 kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành đạt 2,267 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm 2002, đứng thứ 3 sau dầu khí và Dệt May, thu hút gần 500.000 lao động, năm 2004 khả năng ngành sẽ đạt kim ngạch 2,6 tỷ USD đưa Việt nam trở thành 1 trong 10 nước sản xuất và xuất khẩu giầy dép lớn trên thế giới.

Song để duy trì sản xuất và có các đơn hàng ổn định, hiện tại các DN ngành Da Giầy VN đã và đang phải thực hiện rất nhiều yêu cần và đòi hỏi khác nhau từ khách hàng thông qua các bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct – CoC)… Những bộ quy tắc này không đồng nhất, có nhiều sự khác biệt tuỳ theo mức độ chấp nhận của từng thị trường, từng khu vực và khả năng của đối tác làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong đầu tư và thực hiện đáp ứng các yêu cầu. Đặc biệt đối với các DN vừa và nhỏ khả năng thực hiện rất hạn chế.

Nhằm giúp các DN trong ngành vượt qua những khó khăn hạn chế nêu trên, vươn lên thực hiện tốt những yêu cầu về “ Trách nhiệm xã hội DN”, được sự hỗ trợ của tổ chức ActionAid Việt nam, Hiệp hội Da Giầy Việt nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Da Giầy xây dựng “Tiêu chuẩn lao động áp dụng trong ngành Da Giầy Việt nam”.

Tiêu chuẩn này được xây dựng trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác quản lý lao động tại các DN, tham khảo các tài liệu nghiên cứu về Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, các bộ CoC hiện đang được thực hiện tại các doanh nghiệp, những quy định hiện hành và các điều khoản cụ thể trong Bộ luật lao động. Đồng thời, thu hút sự tham gia soạn thảo của các chuyên gia đầu ngành thông qua mạng lưới cộng tác viên, những ý kiến đóng góp của Ban tư vấn và Ban chỉ đạo dự án.

Tiêu chuẩn lao động áp dụng trong ngành Da Giầy Việt nam được hoàn thiện và phê duyệt sẽ giúp ích cho các DN trong ngành, đặc biệt các DN vừa và nhỏ trong thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội DN và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, tăng khả năng cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như mục tiêu vì người lao động.

MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG

DỰ THẢO TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG ÁP DỤNG TRONG NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM

AT An toàn
ATVS An toàn vệ sinh
ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động
BHLĐ Bảo hộ lao động
BVCN Bảo vệ cá nhân
DN Doanh nghiệp
LĐTB&XH Lao động thương binh và xã hội
TCN Tiêu chuẩn ngành
TCVN Tiêu chuẩn Việt nam
TNLĐ Tai nạn lao động
VN Việt nam


Advertisements

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: