Skip to content

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG – ÁP DỤNG TRONG NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM (p4)

February 7, 2012

Chương 3: Đào tạo học nghề

3.1. Chương trình đào tạo, học nghề

3.1.1. Người lao động khi được tuyển vào doanh nghiệp làm việc mà chưa có kiến thức, tay nghề phù hợp với công việc được giao thì doanh nghiệp có trách nhiệm đào tạo nghề cho họ.

3.1.2. Trong nội dung học nghề ngoài kiến thức, tay nghề về chuyên môn cần có kiến thức về các nội dung của Tiêu chuẩn lao động áp dụng trong ngành Da Giầy VN.

3.1.3. Có hợp đồng học nghề và các quy chế, tiêu chuẩn tuyển sinh rõ ràng, tuỳ theo nghề cụ thể thời gian học nghề có thể ngắn hay kéo dài (bình quân từ 3 đến 6 tháng).

3.1.4. Đưa các nội dung chính sau vào hợp đồng học nghề tại doanh nghiêp:

– Nghề và bậc thợ được đào tạo.

– Địa điểm và thời gian học nghề.

– Các quyền lợi của học viên trong thời gian học nghề.

– Cam kết thời hạn làm việc cho doanh nghiệp sau khi kết thúc thời gian học nghề.

– Mức bồi thường khi vi phạm hợp đồng.

3.1.5. Có trách nhiệm nâng cao trình độ nghề nghiệp cho người lao động và đào tạo lại trước khi chuyển người lao động sang làm nghề khác trong doanh nghiệp.

3.1.6. Có chính sách khuyến khích người lao động tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong nước, kể cả các cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

3.1.7. Sau khi kết thúc thời gian học nghề, doanh nghiệp thực hiện thời gian thử việc theo các yêu cầu như thử việc nêu trong điều 2.2 của bộ tiêu chuẩn này trước khi tuyển dụng chính thức.

3.1.8. Nội dung học nghề được thể hiện trong hợp đồng học nghề, thời gian học nghề được tính vào thâm niên làm việc.

3.2. Kinh phí đào tạo và quyền lợi của người học nghề

3.2.1. Nếu doanh nghiệp tự đào tạo, kèm cặp dạy nghề cho người lao động để họ làm việc cho doanh nghiệp thì không được thu học phí. Tuỳ khả năng tài chính doanh nghiệp có thể hỗ trợ tiền ăn ca và chăm sóc y tế.

3.2.2. Trong quá trình đào tạo học nghề nếu người học nghề tham gia làm ra sản phẩm thì doanh nghiệp phải thoả thuận trả công cho họ thoả đáng.

Advertisements

From → Lượm

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: